Tuyển thủ Việt Nam hoá “thầy bói”, Văn Hậu than Quế Ngọc Hải “toàn chửi với đánh em”

Tuyển thủ Việt Nam hoá “thầy bói”, Văn Hậu than Quế Ngọc Hải “toàn chửi với đánh em”

Không rõ là sự trùng hợp hay sắp xếp cố ý mà nhóm cầu thủ Hồng Duy – Tiến Dũng – Đình Trọng và bộ đô