Ngay trước và sau giờ học: Cấp độ cao cấp miễn cưỡng đồng ý sa thải anh ta để chia tay Situs Bola Terlengkap tại căn cứ

Trước và sau khi ra khỏi lớp: Quản lý cấp cao miễn cưỡng đồng ý bác bỏ bữa ăn chia tay tại căn cứ [Situs Bola Terlengkap]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 11 xảy ra sau trận đấu?