Tên cảnh!Lin Gade đã dạy lễ kỷ niệm độc quyền của Ronaldo.

Những cảnh nổi tiếng!Lin Gade đã dạy lễ kỷ niệm độc quyền của Ronaldo.Nghiên cứu thực sự của Cristiano Ronaldo [Situs Bola Resmi]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 9: “Lin Huang” Lin Garde gần đây đã tiến hành hướng dẫn đặc biệt về Ronaldo.