Ngồi tù 7 năm nếu làm điều này khi đến Qatar xem World Cup 2022

Ngồi tù 7 năm nếu làm điều này khi đến Qatar xem World Cup 2022

Truyền thông Anh cảnh báo, luật pháp Qatar cũng như nhiều quốc gia hồi giáo ở Trung đông nghiêm cấm