né skill

né skill

Diana đã né skill “ngủ” của Zoe như thế nào?【né skill】:Nếu các bạn xem kĩ thì sẽ thấy được Diana đã