Tiền vệ Đức Huy: Cứ kiếm được nhiều tiền đi đã rồi hãy hỏi “tiền nhiều để làm gì”

Tiền vệ Đức Huy: Cứ kiếm được nhiều tiền đi đã rồi hãy hỏi “tiền nhiều để làm gì”

Câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì” của ông vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ mở ra những góc nhìn đa chiều về