Chơi thiếu người, Đức thắng kịch tính Olympic Saudi Arabia

Chơi thiếu người, Đức thắng kịch tính Olympic Saudi Arabia

Dù phải chơi thiếu người từ giữa hiệp 2 nhưng Đức vẫn giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Saudi Ar