Johann Trollmann và câu chuyện bi tráng về một nhà vô địch bị ruồng bỏ, cuối cùng bị kẻ chiến bại hèn nhát sát hại trong trại tập trung phát xít

Johann Trollmann và câu chuyện bi tráng về một nhà vô địch bị ruồng bỏ, cuối cùng bị kẻ chiến bại hèn nhát sát hại trong trại tập trung phát xít

35 năm trước khi huyền thoại Muhammad Ali ra đời, một võ sỹ quyền Anh vĩ đại khác tên Johann Trollma