Lý do khiến ông Vũ Tiến Thành bất ngờ rời cuộc họp VPF

Lý do khiến ông Vũ Tiến Thành bất ngờ rời cuộc họp VPF

Ngày 6.1, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất t