HLV Chu Đình Nghiêm: “Trọng tài không thể xem trên màn hình để quyết định bẻ còi”

HLV Chu Đình Nghiêm: “Trọng tài không thể xem trên màn hình để quyết định bẻ còi”

Phút 70 của trận đấu giữa Hải Phòng và Nam Định, trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã tham khảo ý kiến