Một ngày bỗng thấy cún cưng của mình nôn ra 4 quả bóng golf, chủ nhân tá hỏa mang đi kiểm tra và phát hiện thêm vô số thứ khác trong ổ bụng

Một ngày bỗng thấy cún cưng của mình nôn ra 4 quả bóng golf, chủ nhân tá hỏa mang đi kiểm tra và phát hiện thêm vô số thứ khác trong ổ bụng

Hơn 10 năm trước, ông Neil Taylor sống tại Newcastle (Anh), phát hiện một chú cún con bị lạc ở gần n