FIFA khen Quang Hải vì đóng góp cho cộng đồng

FIFA khen Quang Hải vì đóng góp cho cộng đồng

Quang Hải đã có những đóng góp trong các chiến dịch như #BeActive, #FiveSteps và #ReachOut. Đây là c