Wu Lei: Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hỗ trợ người Tây Ban Nha.

Wu Lei: Tôi hy vọng mọi người đều hỗ trợ người Tây Ban Nha.Mối quan tâm của bạn là sự thúc đẩy của tôi [Di Negara Manakah Sepak Bola Pertama Kali Berkembang]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 3: Vào tối ngày 30 tháng 3,