HLV Chu Đình Nghiêm nói lý do chọn dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm nói lý do chọn dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chính thức nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng từ V.League 2022